Ajudes a estudiants de l'illa d'Eivissa, curs 2020-2021

Departament de Cultura, Educació i Patrimoni
INFORMACIÓ

Els estudis objecte d'aquestes ajudes hauran de ser títols oficials i amb validesa a tot l'Estat espanyol. En concret, seran objecte d'aquestes ajudes:

  • Estudis oficials, presencials o semipresencials, de grau i de màster cursats en qualsevol universitat de la Unió Europea (UE-27) fora de l'illa d'Eivissa.
  • Estudis oficials, presencials, semipresencials o a distància, de grau i de màster en qualsevol universitat de la Unió Europea (UE-27) cursats a l'illa d'Eivissa.
  • Estudis oficials, presencials o semipresencials, d'ensenyaments artístics superiors (com estudis de música, de dansa i art dramàtic, de conservació i restauració de béns culturals i d'arts plàstiques i disseny) cursats en qualsevol país de la Unió Europea (UE-27) fora de l’'illa d'Eivissa.
  • Cicles formatius de grau mitjà o superior oficials, presencials o semipresencials, cursats fora de l’'illa d'Eivissa en centres de tot Espanya, sempre que no puguin cursar-se a l'illa d'Eivissa
  • Cicles formatius de grau mitjà i de grau superior oficials, presencials o semipresencials, cursats fora de l'illa d'Eivissa en centres de tot Espanya, quan també s'imparteixin a l’'illa, en el cas excepcional que la persona sol·licitant no hagi pogut obtenir-hi plaça, fet que s’haurà d'acreditar documentalment i de manera fefaent al Departament de Cultura, Educació i Patrimoni del Consell Insular d'Eivissa.

BENEFICIARIS

Estudiants residents a l’'illa d’'Eivissa que cursin els estudis oficials detallats a les bases reguladores i que compleixin els requisits que s'hi estableixen.

INSTRUCCIONS DE TRAMITACIÓ I DOCUMENTACIÓ

El termini per a presentar les sol·licituds començarà el 14 de abril de 2021 a les 08:00 h i finalitzarà el 14 de maig de 2021 a les 23:59 h.

 
El termini per a presentar les sol·licituds ha finalitzat en data : 30/09/2021 8:00:00
 
Comparteix aquest contingut: