Associacions, Voluntariat i Participació

Convocatòria d’'ajudes econòmiques dirigides a associacions i federacions de persones majors sense ànim de lucre a l’illa d’Eivissa per a l’any 2021

El Departament de Benestar Social i Recursos Humans ha aprovat una convocatòria de subvencions destinada a donar suport a les associacions i les federacions de majors sense ànim de lucre por un import de 200.000€

Convocatòria de subvencions destinades a associacions de voluntariat de l'illa d'Eivissa per a l'any 2021

El Departament de Participació del Consell Insular d'Eivissa destinarà 30.000 euros a una nova subvenció per fomentar el voluntariat i ajudar al funcionament i al manteniment de les associacions