Mobilitat i Transports

Convocatòria d’ajudes per a l’adquisició/electrificació de bicicletes i vehicles elèctrics de mobilitat personal (VMP) per l’any 2021

Departament d'Innovació, Transparència, Participació i Transports

Convocatòria d’ajuts corresponents a l’any 2021 del Consell Insular d’Eivissa per als titulars de llicències municipals de taxi a l’illa d’Eivissa, per a l’adquisició de desfibril·ladors semiautomàtics

El Departament d'Innovació, Transparència, Participació i Transports aprova la convocatòria per a la concessió d'ajudes per als titulars de llicències municipals de taxi a l'illa d'Eivissa puguin adquirir desfibril·ladors semiautomàtics.