Mobilitat i Transports

Convocatòria d'ajudes econòmiques del Departament d'Innovació, Transparència, Participació i Transports del Consell Insular d’Eivissa, destinades a la realització dels cursos per a l'obtenció del certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial, ampliació, o renovació, dels conductors residents a Eivissa, de determinats vehicles destinats al transport per carretera

El Departament d'Innovació, Transparència, Participació i Transports destinarà 315.000 euros a una nova subvenció per a fomentar l'ocupació en el sector de transports, i fer costat als conductors amb titulació CAP residents de l'illa d'Eivissa (o les empreses radicades a Eivissa que els han contractat) que formen part de l'activitat del sector del transport de mercaderies i de viatgers a la nostra illa, facilitant l'accés al títol de conductor professional (modalitat de transportista de mercaderies o viatgers), o la seva ampliació o renovació, promovent l'obtenció del certificat d'aptitud professional acreditatiu de la qualificació inicial, la seva ampliació o renovació

Convocatòria d’ajudes per a l’adquisició/electrificació de bicicletes i vehicles elèctrics de mobilitat personal (VMP) per l’any 2021

Departament d'Innovació, Transparència, Participació i Transports

Convocatòria d’ajuts corresponents a l’any 2021 del Consell Insular d’Eivissa per als titulars de llicències municipals de taxi a l’illa d’Eivissa, per a l’adquisició de desfibril·ladors semiautomàtics

El Departament d'Innovació, Transparència, Participació i Transports aprova la convocatòria per a la concessió d'ajudes per als titulars de llicències municipals de taxi a l'illa d'Eivissa puguin adquirir desfibril·ladors semiautomàtics.