Agricultura, ramaderia, caça i pesca

Convocatòria d’ajudes específiques per al desenvolupament de l’àmbit rural i ramader a l’illa d’Eivissa per a l’any 2022-2023

El Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa ha aprovat la Convocatòria d’ajudes específiques per al desenvolupament de l’àmbit rural i ramader a l’illa d’Eivissa per a l’any 2022-2023 per un import de 1.130.000 €.

Convocatòria d’ajudes específiques per al desenvolupament del sector de la caça a l’illa d’Eivissa per a l’any 2022

Al BOIB núm. 127, del dia 29 de setembre de 2022, s’ha publicat la Convocatòria d’ajudes específiques per al desenvolupament del sector de la caça a l’illa d’Eivissa per a l’any 2022

Convocatòria d’ajudes per compensar el perjudici econòmic causat al sector primari per la pujada de preus deguda a la manca de matèria primera per a producció de pinsos per a l'alimentació animal per a l'any 2022

El Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa ha aprovat la Convocatòria d’ajudes per compen-sar el perjudici econòmic causat al sector primari per la pujada de preus deguda a la manca de matèria primera per a producció de pinsos per a l'alimentació animal per a l'any 2022 per un import de 100.000 €.

Convocatòria d’ajudes específiques per a la recuperació, el manteniment i la consolidació de l’entorn agrari i agrodiversitat a l’illa d’Eivissa per a l'any 2021-2022

El Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa ha aprovat la Convocatòria d’ajudes específiques per a la recuperació, el manteniment i la consolidació de l’entorn agrari i agrodiversitat a l’illa d’Eivissa per a l'any 2021-2022 per un import de 685.000 €.