Sectors Econòmics de la Restauració i Altres

Convocatòria extraordinària d’ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics de la restauració i altres

Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal
INFORMACIÓ

El Consell Insular d’Eivissa amb la col·laboració del Govern de les Illes Balears, posa en marxa aquesta convocatòria extraordinària d’ajudes amb un crèdit previst de 4.770.000€, per pal·liar els efectes que generen les mesures adoptades per fer front a la COVID-19 i contribuir a mantenir la xarxa econòmica de l’illa d’Eivissa.

L'ajuda és de 1.500 € mensuals per centre de treball o establiment, fins a un màxim de tres mesos i amb un màxim de dos establiments per persona beneficiària (màxim 3.000 €/mes).

INSTRUCCIONS DE TRAMITACIÓ I DOCUMENTACIÓ

El termini per a presentar les sol·licituds començarà el 10 de febrer de 2021 a les 08:00 h i finalitzarà el 2 de març de 2021 a les 23:59 h.

Prepareu la documentació a presentar i recordeu adjuntar-la degudament emplenada a l’hora de realitzar el tràmit de sol.licitud de l’ajuda.

S’admetrà únicament una sol·licitud per entitat, en la qual es podrà incloure la petició d’ajudes per a un màxim de dos centres de treball o establiment del mateix titular.

És obligatori utilitzar els següents models annexos en la convocatòria i no s'admetran altres models de presentació diferent.

Recordi emplenar el formulari per conèixer les conseqüencies de les darreres restriccions als sectors afectats.

Tota la tramitació es realitzarà en línia i, per tant, la persona sol·licitant o el representant del mateix, haurà de fer el tràmit de sol·licitud mitjançant qualsevol dels sistemes d’identificació electrònica disponibles (certificat electrònic, Clave PIN...).

La sol·licitud es podrà tramitar a la seu electrònica del Consell Insular d’Eivissa.


El termini per a presentar les sol·licituds ha finalitzat en data : 02/03/2021 23:59:59
 
Comparteix aquest contingut: