Llistat Beneficiaris

Convocatòria extraordinària d’ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics de la restauració i altres

Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal
INFORMACIÓ

Recordi que per al pagament de l'ajuda, la persona física o jurídica sol·licitant haurà d'aportar mitjançant el tràmit específic de Tresoreria l'Imprès de sol·licitud d'alta o modificació com a creditor del Consell Insular d'Eivissa per a realitzar la transferència bancària

LLISTAT BENEFICIARIS
Consulti el llistat de beneficiaris als quals se'ls ha concedit l'ajuda