Sectors Econòmics de la Restauració i Altres

Convocatòria extraordinària d’ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics de la restauració i altres

Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal
INFORMACIÓ

El Consell Insular d’Eivissa amb la col·laboració del Govern de les Illes Balears, posa en marxa aquesta convocatòria extraordinària d’ajudes amb un crèdit previst de 4.770.000€, per pal·liar els efectes que generen les mesures adoptades per fer front a la COVID-19 i contribuir a mantenir la xarxa econòmica de l’illa d’Eivissa.

L'ajuda és de 1.500 € mensuals per centre de treball o establiment, fins a un màxim de tres mesos i amb un màxim de dos establiments per persona beneficiària (màxim 3.000 €/mes).

INSTRUCCIONS DE TRAMITACIÓ I DOCUMENTACIÓ

El termini per a presentar les sol·licituds començarà el 10 de febrer de 2021 a les 08:00 h i finalitzarà el 2 de març de 2021 a les 23:59 h.

Prepareu la documentació a presentar i recordeu adjuntar-la degudament emplenada a l’hora de realitzar el tràmit de sol.licitud de l’ajuda.

S’admetrà únicament una sol·licitud per entitat, en la qual es podrà incloure la petició d’ajudes per a un màxim de dos centres de treball o establiment del mateix titular.

És obligatori utilitzar els següents models annexos en la convocatòria i no s'admetran altres models de presentació diferent.


El termini per a presentar les sol·licituds ha finalitzat en data : 02/03/2021 23:59:59
 
Comparteix aquest contingut: