Sectors Econòmics de la Restauració i Altres

Convocatòria extraordinària d’ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics de la restauració i les seues cadenes de valor, empreses esportives amb espais tancats propis, acadèmies de dansa, ioga, empreses amb dedicacions principals de balneari (spa) i similars, empreses de distribució (ADED), firaires i empreses organitzadores d’esdeveniments, i agències de viatges

Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal
INFORMACIÓ

El Consell Insular d’Eivissa amb la col·laboració del Govern de les Illes Balears, posa en marxa aquesta convocatòria extraordinària d’ajudes amb un crèdit previst de 2.070.000€, per pal·liar els efectes generats per les mesures adoptades per fer front a la COVID-19 i contribuir així al manteniment de la xarxa econòmica de l’illa d’Eivissa. L'ajuda és de 4.500 € per centre de treball o establiment, amb un màxim de dos establiments per persona beneficiària (màxim 9.000 €).

BENEFICIARIS

Consignació pressupostària Línia 1: 600.000 €

Activitats incloses als sectors econòmics d’agències de viatges, empreses d’organització d’esdeveniments i firaires.

Consignació pressupostària Línia 2: 1.470.000 €

Activitats incloses als sectors econòmics de la restauració, centres esportius, acadèmies de dansa, ioga, balnearis i similars, empreses de distribució, que havent sol·licitat participar en la convocatòria extraordinària d’ajudes adreçades a pal·liar les conseqüències de les restriccions motivades per la crisi sanitària de la COVID-19 en els sectors econòmics de la restauració i altres, publicada al BOIB número 16 en data 6 de febrer del 2021, no hagin estat beneficiàries i/o havent-ne estat beneficiàries, hagin renunciat (prèviament a la presentació de la present sol·licitud), per no complir el requisit 2.4 c, 2.4 e o 2.4 f de les bases de la referida convocatòria de febrer.

Reviseu tots els detalls sobre les persones beneficiàries i els requisits a complir en les bases de la convocatòria que podeu trobar publicades en aquesta mateixa pàgina.

INSTRUCCIONS DE TRAMITACIÓ I DOCUMENTACIÓ

El termini per a presentar les sol·licituds començarà el 20 d’octubre de 2021 i finalitzarà el 10 de novembre de 2021 (ambdues dates incloses).

Prepareu la documentació a presentar i recordeu adjuntar-la degudament emplenada a l’hora de realitzar el tràmit de sol·licitud de l’ajuda. És obligatori utilitzar els models annexos en la convocatòria i no s'admetran altres models de presentació diferent. S’admetrà únicament una sol·licitud per persona física o jurídica sol·licitant, en la qual es podrà incloure la petició d’ajuda per a un màxim de dos establiments, i tota la tramitació es realitzarà en línia mitjançant la seu electrònica del Consell Insular d’Eivissa. Per tant, la persona sol·licitant o el representant del mateix, haurà de fer el tràmit de sol·licitud mitjançant qualsevol dels sistemes d’identificació electrònica disponibles (certificat electrònic, Clave PIN...).

DOCUMENTACIÓ

Específica per a la Línia 1

Específica per a la Línia 2

Per ambdues línies


El termini per a presentar les sol·licituds ha finalitzat en data : 11/11/2021 8:00:00
 
Comparteix aquest contingut: