Sol•licitud d'ajudes econòmiques per al suport a activitats culturals relacionades amb l'edició de publicacions i amb la promoció cultural per l'any 2022

Departament de Cultura, Educació i Patrimoni
INFORMACIÓ

Aquesta convocatòria té per objecte contribuir al foment i a la difusió de la cultura de l’illa d’Eivissa en l’àmbit de la literatura, el teatre, l’art, la dansa, la història, l’economia, l’etnografia, el còmic, el pensament, la creació audiovisual, el cinema, la música, la ciència, etc. i donar suport a les activitats i les accions que amb aquest objectiu s’hagin realitzat a l’illa d’Eivissa o fora, entre l’1 de maig de 2021 i el 31 de maig de 2022.

BENEFICIARIS

Podran sol•licitar aquestes ajudes econòmiques:

  • MODALITAT A) Ajudes a l’edició d’obres que impliquin el foment i la promoció de la cultura de l’illa d’Eivissa: les persones físiques i jurídiques privades, les comunitats de béns, així com les administracions locals de l’illa d’Eivissa, per edicions ja realitzades entre l’1 de maig de 2021 i el 31 de maig de 2022, d’obres, independentment del suport en què s’editin, que s’ajustin a l’objecte i la finalitat d’aquestes bases i fomenti i promocioni la cultura de l’illa d’Eivissa i/o el sector cultural.
  • MODALITAT B) Ajudes a l’organització d’activitats i accions que fomentin i promocionin la cultura de l’illa d’Eivissa: les persones físiques i jurídiques privades, les comunitats de béns, així com les administracions locals de l’illa d’Eivissa, per activitats de foment i promoció de la cultura d'aquesta illa ja realitzades entre l’1 de maig de 2021 i el 31 de maig de 2022, que s’ajustin a l’objecte i a la finalitat d’aquestes bases i fomenti i promocioni la cultura de l’illa d’Eivissa i/o el sector cultural.
INSTRUCCIONS DE TRAMITACIÓ I DOCUMENTACIÓ

S’estableix un termini de presentació de les sol•licituds de quinze (15) dies hàbils que s’inicia l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Tota la documentació i les sol·licituds es troben a la Seu electrònica del Consell Insular d’Eivissa:

El termini per a presentar les sol·licituds ha finalitzat en data : 22/09/2022 23:59:59
 
Comparteix aquest contingut: