Medi Ambient

Convocatòria de subvenció per al foment de la prevenció, la reutilització, la preparació per a la reutilització i el reciclatge dels residus, adreçada a entitats sense ànim de lucre per a l’ any 2023

Departament de Presidència i Gestió Ambiental
INFORMACIÓ

L’ objecte de la convocatòria és fomentar la implantació de projectes de prevenció, reutilització, preparació per a la reutilització i reciclatge dels residus generats a l’illa d’Eivissa, per a tots els fluxos de residus no perillosos generats a l’illa, mitjançant projectes o actuacions portats a terme per les entitats sense ànim de lucre, a fi d’assolir els objectius establerts a la normativa vigent. L'import de crèdit disponible per a distribuir entre les entitats beneficièries de la subvenció és de 65.000 euros. La quantia màxima total a la qual podrà aspirar cada entitat és de 10.000 €, distribuïts en 6.000 € per a despesa corrent i 4.000 € per a béns inventariables.

BENEFICIARIS

Podran ser beneficiàries d’aquesta subvenció les entitats i les associacions sense ànim de lucre que vulguin dur a terme un projecte a l’ àmbit territorial de l’illa d’Eivissa de prevenció, preparació per a la reutilització, reutilització i/o reciclatge de residus. Poden ser associacions ecologistes, associacions de vesins, comunitats de propietaris, associacions de mares i pares d’alumnes, etc. La sol·licitud de subvenció es pot presentar individualment o conjuntament amb altres entitats.

INSTRUCCIONS DE TRAMITACIÓ I DOCUMENTACIÓ
15 de mayo de 2023 al 2 de junio de 2023
 
Comparteix aquest contingut: