Artesania i Moda Adlib

Convocatòria d’ajudes per al foment de la millora de les infraestructures de les persones artesanes i de les persones dissenyadores d’Adlib, per a l’any 2023

Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal
INFORMACIÓ

La finalitat d’aquestes ajudes és millorar la infraestructura física del sector artesanal i de la moda, promoure la infraestructura digital que dona visibilitat a la moda Adlib i als productes artesanals d’Eivissa i que permeten la seua comercialització, la difusió online dels productes, del patrimoni cultural de la artesania i dels oficis artesanals.

El pressupost total per a aquesta convocatòria, l'any 2023, és de SETANTA CINC MIL EUROS (75.000,00 €) del vigent pressupost del Consell Insular d’Eivissa.

BENEFICIARIS

Podran sol·licitar les ajudes:

  • Els dissenyadors i les dissenyadores de moda, complements i accessoris de moda Adlib que compleixin, entre d’altres, els següents requisits: haver participat en les campanyes del Consell dels anys 2020, 2021 i 2022, tenir taller propi o contractat a l’illa d’Eivissa, estar d’alta a la Seguretat social i a Hisenda.
  • Els artesans i artesanes de l’illa d’Eivissa que compleixin, entre d’altres, els següents requisits: estar en possessió de la carta d’artesà/ana, carta de mestre/a artesà/ana o empreses amb DQA de l’illa d’Eivissa en vigor, (o que puguin acreditar haver realitzat la sol·licitud per a la seva obtenció amb el lliurament de tota la documentació requerida per a la seua tramitació i que resta només pendent d'avaluació de la Ponència Tècnica, abans de la publicació d'aquesta convocatòria al BOIB), tenir taller propi o contractat a l’illa d’Eivissa, estar d’alta a la Seguretat social i a Hisenda.

Es poden consultar tots els requisits i obligacions dels beneficiaris al punt 4 de les bases reguladores de les ajudes.

INSTRUCCIONS DE TRAMITACIÓ I DOCUMENTACIÓ

El termini per presentar les sol·licituds començarà el dia següent al de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) i finalitzarà el 30 de juny de 2023.

S’han d’emplenar, firmar i presentar els Annexos 1, 2 i 3, que es podran trobar a la seu electrònica del Consell Insular d’Eivissa.

Consulteu les bases de la convocatòria, prepareu la documentació a presentar i recordeu adjuntar-la degudament emplenada i signada a l’hora de realitzar el tràmit de sol·licitud de l’ajuda.

Si necessiteu més informació podeu contactar amb la secció d’Indústria del Consell d’Eivissa al telèfon 971195900 – Extensió 1576.

El termini per a presentar les sol·licituds ha finalitzat en data : 30/06/2023 23:59:59
 
Comparteix aquest contingut: