Artesania i Moda Adlib

Convocatòria d’ajudes per al Foment de la moda Adlib per a l’any 2022

Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal
INFORMACIÓ

L’objecte d’aquestes ajudes és promoure el millor coneixement de la indústria de la moda d’Eivissa a l’exterior i el seu millor posicionament en el mercat, consolidar la indústria tèxtil d'Eivissa, i incrementar la comercialització de la moda Adlib.

El pressupost total per a aquesta convocatòria, l'any 2022, és de CENT-CINQUANTA MIL EUROS (150.000,00 €) del vigent pressupost del Consell Insular d’Eivissa.

BENEFICIARIS

Podran sol·licitar les ajudes els dissenyadors i les dissenyadores de moda, complements i accessoris de moda Adlib que compleixin, entre d’altres, els següents requisits: haver participat en les campanyes el Consell dels anys 2020, 2021 i 2022, tenir taller propi o contractat a l’illa d’Eivissa, estar d’alta a la Seguretat social i a Hisenda.

Es poden consultar tots els requisits i obligacions dels beneficiaris al punt 5 de les bases reguladores de les ajudes.

INSTRUCCIONS DE TRAMITACIÓ I DOCUMENTACIÓ

El termini per presentar les sol·licituds començarà el dia 3 d’abril de 2022 i finalitzarà:

  • Línia 1 (per a activitats executades entre l’11 d’octubre de 2020 i el 31 de març de 2022): el 22 d’abril de 2022.
  • Línia 2 (per a activitats executades entre l’1 d’abril i el 14 d'octubre de 2022): el 21 d'octubre de 2022.

La sol·licitud es realitzarà una vegada es pugui acreditar la realització de l'activitat i aportar els documents justificatius de la mateixa.

S’han d’emplenar, firmar i presentar els Annexos 1, 2 i 3, que es podran trobar en aquesta web o a la seu electrònica del Consell Insular d’Eivissa.

Amb els annexos s’haurà de lliurar tota la documentació corresponent per justificar el compliment dels requisits així com els documents justificatius referents a les actuacions per a les quals es sol·licita l’ajut.

El punt 8.3 de les bases especifica tota la documentació a presentar amb la sol·licitud.

Consulteu les bases de la convocatòria, prepareu la documentació a presentar i recordeu adjuntar-la degudament emplenada a l’hora de realitzar el tràmit de sol·licitud de l’ajuda.

És obligatori utilitzar els següents models annexos en la convocatòria i no s'admetran altres models de presentació diferent.

Heu de tramitar la sol·licitud mitjançant el procediment específic que trobareu a la seu electrònica del Consell Insular d’Eivissa, a l’Àmbit Indústria i Comerç. Podeu accedir-hi directament des de l’enllaç d’aquesta web.


El termini per a presentar les sol·licituds ha finalitzat en data : 21/10/2022 8:00:00
 
Comparteix aquest contingut: