Artesania i Moda Adlib

Convocatòria d'ajudes per al foment de la millora de les infraestructures dels dissenyadors d'Adlib 2021

Departament de Promoció Econòmica i Empresarial, i Cooperació Municipal
INFORMACIÓ

L’objecte d’aquestes ajudes és incrementar la competitivitat de la indústria de la moda Adlib a l’illa d’Eivissa a través la millora i modernització dels tallers i canals de comercialització.

Seran objecte de subvenció les actuacions i millores dutes a terme entre el dia 16 de setembre de 2018 i el 30 de juliol de 2021 (ambdós inclosos).

El pressupost total per a aquesta convocatòria, l'any 2021, és de CENT-MIL EUROS (100.000,00 €) del vigent pressupost del Consell Insular d’Eivissa.

BENEFICIARIS

Podran sol·licitar les ajudes els dissenyadors i les dissenyadores de moda, complements i accessoris de moda Adlib que compleixin, entre d’altres, els següents requisits: haver participat en les campanyes el Consell dels anys 2019, 2020 i 2021, tenir taller propi o contractat a l’illa d’Eivissa, estar d’alta a la Seguretat social i a Hisenda.

Es poden consultar tots els requisits i obligacions dels beneficiaris al punt 5 de les bases reguladores de les ajudes.

INSTRUCCIONS DE TRAMITACIÓ I DOCUMENTACIÓ

El termini per a presentar les sol·licituds començarà el 09 de juliol de 2021 a les 08:00 h i finalitzarà el 30 de juliol de 2021 a les 23:59 h.

S’han d’emplenar, firmar i presentar els Annexos 1, 2 i 3, que es podran trobar en aquesta web o a la seu electrònica del Consell d’Eivissa.

Amb els annexos s’haurà de lliurar tota la documentació corresponent per justificar el compliment dels requisits així com els documents referents a les actuacions per a les quals es sol·licita l’ajut.

El punt 8.3 de les bases especifica tota la documentació a presentar amb la sol·licitud.

El termini per presentar les sol·licituds començarà al dia següent de la publicació de l’extracte al BOIB i finalitzarà el 30 de juliol de 2021.

Prepareu la documentació a presentar i recordeu adjuntar-la degudament emplenada a l’hora de realitzar el tràmit de sol·licitud de l’ajuda.

És obligatori utilitzar els següents models annexos en la convocatòria i no s'admetran altres models de presentació diferent.


El termini per a presentar les sol·licituds ha finalitzat en data : 30/07/2021 23:59:59
 
Comparteix aquest contingut: