Ajudes a estudiants de l’illa d’Eivissa per al curs 2022-2023

Departament de Cultura, Educació i Patrimoni
INFORMACIÓ

És objecte d’aquestes bases reguladores concedir ajudes, per a l'any acadèmic 2022-2023, a estudiants residents a l'illa d'Eivissa per compensar part del cost que suposa realitzar els seus estudis.

  • Línia 1: Ajudes del Consell Insular d'Eivissa a estudiants de l'illa d'Eivissa: 700.000 €
  • Línia 2: Ajudes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de desplazamiento: 178.030 €

Per a més informació sobre modalitats de les línies, estudis objecte d'ajuda, imports o requisits, dirigiu-vos a la Seu electrònica (https://seu.conselldeivissa.es) del Consell Insular d'Eivissa o consultau les Bases reguladores d'aquestes ajudes.

BENEFICIARIS

Podran sol·licitar les ajudes establertes els i les estudiants residents a l'illa d'Eivissa que cursin els estudis oficials especificats a la base tercera de les Bases reguladores per al curs 2022-2023.

INSTRUCCIONS DE TRAMITACIÓ I DOCUMENTACIÓ

El termini per a presentar les sol·licituds començarà el 02 de maig de 2023 a les 08:00 h i finalitzarà el 29 de maig de 2023 a les 23:59 h.

Les persones sol·licitants d'una ajuda per a estudiants de l'illa d'Eivissa per a l'any acadèmic 2022-2023 han de presentar la documentació que es detalla a la base 13.1 de les Bases reguladores.

Per sol·licitar telemàticament les ajudes a estudiants de l'illa d'Eivissa per al curs 2022-2023 heu de dirigir-vos a la Seu electrònica del Consell Insular d'Eivissa (https://seu.conselldeivissa.es), apartat Tots els tràmits, i seleccionar Educació del menú desplegable Àmbit.

Per presentar les sol·licituds de manera presencial al Registre General d’Entrada en el Consell Insular d’Eivissa (avinguda d’Espanya, 49), s'ha de demanar cita prèvia al telèfon 971195906 o a través de la pàgina web https://citaprevia.conselldeivissa.es/.

El termini per a presentar les sol·licituds ha finalitzat en data : 29/05/2023 23:59:59
 
Comparteix aquest contingut: