Associacions, Voluntariat i Participació

Convocatòria de subvencions destinades a associacions de voluntariat de l'illa d'Eivissa per a l'any 2021

Departament d'Innovació, Transparència, Participació i Transports
INFORMACIÓ

L’objecte d’aquesta convocatòria és el foment del voluntariat i l'associacionisme a l'illa d'Eivissa, així com l'ajuda al funcionament ialmanteniment de les associacions que compleixin els requisits establerts a les presents bases

L'import del crèdit disponible per distribuir entre les entitats beneficiàries de la subvenció és de 30.000 €. L'import màxim per entitat o associació és de 6.000 €

INSTRUCCIONS DE TRAMITACIÓ I DOCUMENTACIÓ

El termini per a presentar les sol·licituds començarà el 12 de març de 2021 a les 08.00 h i finalitzarà el 6 d'abril de 2021 a les 23.59 h.

El termini per a presentar les sol·licituds ha finalitzat en data : 06/04/2021 23:59:59
 
Comparteix aquest contingut: