Agricultura, ramaderia, caça i pesca

Convocatòria d’ajudes específiques per al desenvolupament de l’àmbit rural i ramader a l’illa d’Eivissa per a l’any 2022-2023

Departament de Promoció Turística, Medi Rural i Marí
INFORMACIÓ

Al BOIB núm. 68, de 26 de maig de 2022, s’ha publicat la Convocatòria d’ajudes específiques per al desenvolupament de l’àmbit rural i ramader a l’illa d’Eivissa per a l’any 2022-2023, aprovada el 23 de maig de 2022 pel Consell Executiu del Consell Insular d’Eivissa.

Les diferents línies d’ajudes són les següents:

 • Ajuda a l’agricultura ecològica, termini de presentació de sol·licituds des del 27-05-2022 al 30-06-2022.
 • Ajudes a les cooperatives agràries, termini de presentació de sol·licituds des del 27-05-2022 al 27-06-2022.
 • Ajudes a les entitats agràries amb programes fitosanitaris, termini de presentació de sol·licituds des del 27-05-2022 al 27-06-2022.
 • Ajudes a les cooperatives agrícoles per sembrar espècies farratgeres i llavor certificada de cereal, amb procediment anticipat de despesa, termini de presentació de sol·licituds des de l’1-12-2022 al 31-01-2023.
 • Ajudes per al foment de l’ús de materials biodegradables en encoixinament agrícola, termini de presentació de sol·licituds des del 27-05-2022 al 30-06-2022.
 • Ajudes per la pèrdua d’animals reproductors de les espècies ovina i/o caprina com a conseqüència d’atacs de cans, termini de presentació de sol·licituds des del 27-05-2022 al 30-09-2022.
 • Ajudes per la conservació de varietats locals tradicionals de cereals en risc d’erosió genètica i arbres fruiters de secà tradicionals, termini de presentació de sol·licituds des del 27-05-2022 al 30-06-2022.
 • Ajudes a les entitats associatives agràries, termini de presentació de sol·licituds des del 27-05-2022 al 27-06-2022.
 • Ajudes a les finques col·laboradores, termini de presentació de sol·licituds des del 27-05-2022 a l’11-07-2022.
 • Ajudes per a noves incorporacions a les cooperatives agràries, termini de presentació de sol·licituds des del 27-05-2022 al 15-09-2022.
 • Ajudes als ajuntaments per a actuacions de manteniment i millora en els camins rurals, termini de presentació de sol·licituds des del 27-05-2022 al 27-06-2022.
INSTRUCCIONS DE TRAMITACIÓ I DOCUMENTACIÓ

Tota la documentació i les sol·licituds es troben a la Seu electrònica del Consell Insular d’Eivissa:

El termini per a presentar les sol·licituds ha finalitzat en data : 31/01/2023 23:59:59
 
Comparteix aquest contingut: