Agricultura, ramaderia, caça i pesca

Convocatòria d’ajudes específiques per al desenvolupament de l’àmbit rural i ramader a l’illa d’Eivissa per a l’any 2023-2024

Departament de Promoció Turística, Medi Rural i Marí
INFORMACIÓ

Les diferents línies d'ajudes són les següents:

 • Ajuda a l’agricultura ecològica, termini de presentació de sol·licituds fins al 30-06-2023.
 • Ajudes a les cooperatives agràries, termini de presentació de sol·licituds fins al 05-06-2023.
 • Ajudes a les entitats agràries amb programes fitosanitaris, termini de presentació de sol·licituds fins al 05-06-2023.
 • Ajudes a les cooperatives agrícoles per sembrar espècies farratgeres i llavor certificada de cereal, amb procediment anticipat de despesa, termini de presentació de sol·licituds des de l’1-12-2023 fins al 31-01-2024.
 • Ajudes per al foment de l’ús de materials biodegradables en encoixinament agrícola, termini de presentació de sol·licituds fins al 30-06-2023.
 • Ajudes per la pèrdua d’animals reproductors de les espècies ovina i/o caprina com a conseqüència d’atacs de cans, termini de presentació de sol·licituds fins al 30-09-2023.
 • Ajudes per la conservació de varietats locals tradicionals de cereals en risc d’erosió genètica i arbres fruiters de secà tradicionals, termini de presentació de sol·licituds fins al 30-06-2023.
 • Ajudes a les entitats associatives agràries, termini de presentació de sol·licituds fins al 05-06-2023.
 • Ajudes a les finques col·laboradores, termini de presentació de sol·licituds fins al 20-06-2023.
 • Ajudes per a noves incorporacions a les cooperatives agràries, termini de presentació de sol·licituds fins al 15-09-2023.
 • Ajudes als ajuntaments per a actuacions de manteniment i millora en els camins rurals, termini de presentació de sol·licituds fins al 05-06-2023.
BENEFICIARIS

INSTRUCCIONS DE TRAMITACIÓ I DOCUMENTACIÓ

Tota la documentació i les sol·licituds es troben a la Seu electrònica del Consell Insular d’Eivissa: seu.conselldeivissa.es

Més informació al Departament de Promoció Turística, Medi Rural i Marí, Secció d’Agricultura, Consell Insular d’Eivissa, av. d’Espanya, 49, Eivissa, i a la Seu electrònica del Consell Insular d’Eivissa (https://seu.conselldeivissa.es). 
Comparteix aquest contingut: