Benestar Social

Convocatòria de prestacions econòmiques de dret de concurrència per a persones amb discapacitat a l’ambit de l’illa d’Eivissa per a l’any 2021

El Departament de Benestar Social i Recursos Humans ha aprovat una convocatòria de prestacions econòmiques destinada a donar suport a les persones amb discapacitat per un import de 180.000€

Convocatòria de prestacions econòmiques de dret de concurrència per a persones majors de 65 anys a l’àmbit de l’illa d’Eivissa per a l’any 2021

El Departament de Benestar Social i Recursos Humans ha aprovat una convocatòria de prestacions econòmiques destinada a donar suport a les persones amajors de 65 anys per un import de 90.000€