Preguntes Freqüents

Convocatòria d’ajuts corresponents a l’any 2021 del Consell Insular d’Eivissa per als titulars de llicències municipals de taxi a l’illa d’Eivissa, per a l’adquisició de desfibril·ladors semiautomàtics

Departament d'Innovació, Transparència, Participació i Transports
PREGUNTES FREQÜENTS
La present ajuda no compta amb preguntes freqüents.